Taboe

Nog steeds is in Nederland zelfdoding een taboe. Erover praten is zeer preventief. Praten over gevoel, praten over wanhoop. Praat, praat, praat.

Knuffel en geef complimenten. Doorbreek het denkpatroon van mensen die aan zelfdoding denken en reik mogelijkheden aan. Nieuwe mogelijkheden.

 

Er overlijden meer Nederlanders aan zelfdoding dan dat er slachtoffers vallen in het verkeer of door terroristische aanslagen.

Jaarlijks vinden er zo’n dertigduizend pogingen tot zelfdoding plaats.

Vijfentwintig procent van de Nederlanders overweegt ooit in zijn leven zelfdoding. Meestal is die periode kort en van voorbijgaande aard.

 

WAAROM? Enkele feiten op een rij

 • In 2018 hebben 1829 mensen een einde aan hun leven gemaakt. Dat zijn er 88 minder dan het jaar ervoor. Ook rekening houdend met het aantal inwoners in Nederland waren er in 2018 5% minder zelfdodingen dan in 2017.
 • Zelfdoding kwam in 2018 relatief vaak voor in Zeeland en relatief minder vaak in Flevoland.
 • Elke dag overlijden er 5 mensen door zelfdoding in Nederland
 • Twee van de drie zelfdodingen vindt plaats onder mannen. Tweemaal zoveel mannen als vrouwen overlijden in Nederland door zelfdoding. In 2018 overleden 1176 mannen tegenover 653 vrouwen door zelfdoding.
 • 55% van de mensen die overlijden door zelfdoding is tussen de 40 en 65 jaar. 6 op de 10 zelfdodingen vindt plaats op middelbare leeftijd, en dan vooral bij mannen. In 2018 zien we in vergelijking tot 2017 minder zelfdodingen onder jongeren tot 20 jaar. Ook bij mensen van middelbare leeftijd komt zelfdoding in 2018 minder vaak voor dan in 2017.
 • Zelfdoding is de grootste doodsoorzaak onder jongeren en jong volwassenen tot 40 jaar en veroorzaakt in deze leeftijdsgroep meer doden dan kanker.
 • Van de Nederlandse volwassenen heeft:
  • 8,3% ooit aan suïcide gedacht.
  • 3,0% ooit een suïcideplan gemaakt.
  • 2,2% ooit een suïcidepoging gedaan.
 • Gemiddeld één op de drie zelfmoordpogingen vindt plaats onder invloed van alcohol.
 • Bijna de helft van de lesbische, homo en biseksuele volwassenen in Nederland heeft ooit suïcidale gedachten gehad. Dat is vijfmaal vaker dan de rest van de volwassen bevolking. Het aantal zelfmoordpogingen onder deze groep is vier keer zo hoog. Transgenders hebben het nog moeilijker. Zij doen vijf tot tien keer vaker een zelfmoordpoging en denken zevenmaal vaker aan zelfdoding dan niet-transgenders.
 • Er is een verhoogde kans op zelfdoding bij mensen die gescheiden of verweduwd zijn. De meeste inwoners in Nederland zijn ongehuwd en nooit gehuwd geweest, zo ook de meeste mensen die overlijden door zelfdoding.  Zelfdoding komt al jarenlang het meest voor onder mensen die verweduwd of gescheiden zijn.
 • Mensen met een bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering overlijden 5x vaker door zelfdoding.
 • Er is een verhoogde kans op zelfdoding voor mensen die alleenstaand zijn. Ook zijn verlies van werk of gezondheid, arbeidsongeschiktheid, lager inkomen en het hebben van schulden, belangrijke hoog risicofactoren. Ruim 30% van de mensen die zich bij 113 aanmelden voor online therapie bij suïcidale gedachten noemt financiële problemen als oorzaak voor hun wanhoop.
 • De kans op het ontstaan van suïcidale gedachten hangt sterk samen met het hebben ervaren van kindertrauma’s, met een reeks aan psychische aandoeningen, zoals stemmingsstoornissen, en met middelenstoornissen. Volwassenen met één van deze risicofactoren hebben grofweg 4 tot 5 keer zo grote kans op het krijgen van suïcide gedachten, vergeleken met volwassenen zonder deze risicofactoren.
 • Zelfdoding heeft grote impact op achterblijvende partners, ouders, kinderen en andere naasten; zij lopen zelfs risico om zelf een depressie of suïcidaliteit te ontwikkelen.
 • Bij 60% van de zelfdodingen zijn mensen niet in beeld bij de zorg..

 

Bron: 113 Zelfmoordpreventie


Praat, praat, praat en onderneem actie!

Een Zero Suicide Programm in Detroit heeft geleid tot 80% minder zelfdodingen. Een geweldig resultaat.

Alle eerste lijns artsen stellen bij elk artsenbezoek de vraag:
‘Heeft u weleens suïcidale gedachten?’ Indien er met ‘Ja’ wordt geantwoord, krijgt men een directe doorverwijzing naar een programma voor gedragsverandering, waarbij ook familie en vrienden worden betrokken.

 

Missie

Onze overtuiging is dat door erover te praten jaarlijks tientallen zelfdodingen kunnen worden voorkomen. Wij willen dit bereiken door middel van:

 • Workshops
 • Lezingen
 • Social Media
 • Onderwijs
 • Media
 • Literatuur verspreiding

 

Visie

Het streven naar een gerichte, preventieve, landelijke aanpak van zelfdoding in Nederland. Het realiseren van een verandering in denken.

Het heersende taboe doorbreken en zelfdoding op een nuchtere manier bespreekbaar maken.

Alleen door het met elkaar te doen kunnen we zelfdoding voorkomen.Bestuur

Het bestuur bestaat uit drie leden:

 • Voorzitter Ben Middelkamp
 • Penningmeester Roy Koelen
 • Secretaris Hans Fleer

Daarnaast werken we met een team van adviseurs en een parttime manager.

 

Contacten

Stichting Hey Pa investeert in goede relaties met aanverwante organisaties en zoekt met name hetgeen hen bindt. Doel zal zijn om regelmatig contact te hebben en onderlinge samenwerking en het gezamenlijk belang.

 

Ambassadeurs

We zijn actief op zoek naar ambassadeurs voor Stichting Hey Pa.

 

Doel van de stichting

Het streven naar een gerichte, preventieve, landelijke aanpak van zelfdoding in Nederland. Het realiseren van een verandering in denken en doen, het heersende taboe doorbreken, zelfdoding en depressie op een nuchtere manier bespreekbaar maken.

Onze overtuiging is dat hierdoor jaarlijks tientallen zelfdodingen kunnen worden voorkomen.

 

Beheer en besteding vermogen

De inkomsten van Stichting Hey Pa zal voor het overgrote deel afhangen van donateurs. Gedacht wordt om een jaarlijkse kalender uit te geven en kleine boekjes met tips, etc. Tevens kunnen inkomsten gegenereerd worden uit congressen, workshops, seminars en lezingen. Sportdagen als Mountainbiken, Golfen, etc.

Jaarlijks komt er een verslag uit met een overzicht van financiën, welke hieronder te vinden zijn. De stichting wordt bestuurd door drie personen. Het bestuur en vrijwilligers zijn onbezoldigd. Zij doen het werk geheel vrijwillig.

Belastingnummer: 8601.42.358

Bestuursverslag 2019
PDF – 76,3 KB
Bestuursverslag 2020
PDF – 77,8 KB
Bestuursverslag 2021
PDF – 82,6 KB
Bestuursverslag 2022
PDF – 92,3 KB